เว็บตรง

เว็บตรง มหาวิทยาลัยเอกชน – ไม่ใช่ Ivy League

เว็บตรง มหาวิทยาลัยเอกชน - ไม่ใช่ Ivy League

Stephan Jansen ประธานมหาวิทยาลัย เว็บตรง Zeppelin หนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำของเยอรมนีกล่าวว่า “เราอาจกำลังว่ายน้ำทวนกระแส “แต่เราสบายในเลนของเรา” โปรแกรมของมหาวิทยาลัย Zeppelin เชื่อมโยงสาขาวิชาธุรกิจ การเมือง และวัฒนธรรม โดยไม่คำนึงถึงสาขาวิชาเฉพาะ นักเรียน...

Continue reading...

เว็บตรง DAAD และ GIZ ยกระดับความร่วมมือ HE สู่ SDGs

เว็บตรง DAAD และ GIZ ยกระดับความร่วมมือ HE สู่ SDGs

บริการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เว็บตรง ของเยอรมัน (DAAD) และหน่วยงานพัฒนา GIZ ของเยอรมนีได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ที่มุ่งยกระดับความร่วมมือในบริบทของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)GIZ ( Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH...

Continue reading...